Usługi dodatkowe - okulistyka

Badanie pola widzenia

Opis badania pola widzenia

Koszt 200 zł 

W przypadku łączenia z wizytą badanie pola widzenia jest w ramach opłaty za wiztę.

Usługi dodatkowe - laryngologia

Audiometria tonalna

Opis badania audiometrii tonalnej

Koszt 200 zł 

W przypadku łączenia z wizytą laryngologiczną badanie jest w ramach opłaty za wizytę.

Audiometria impedancyjna

Opis badania audiometrii impedancyjnej

Koszt 200 zł 

W przypadku łączenia z wizytą laryngologiczną badanie jest w ramach opłaty za wizytę.