top of page

Usługi dodatkowe - okulistyka

Badanie pola widzenia

Opis badania pola widzenia

Koszt 250 zł 

W przypadku łączenia z wizytą badanie pola widzenia jest w ramach opłaty za wiztę.

Usługi dodatkowe - laryngologia

Audiometria impedancyjna

Opis badania audiometrii impedancyjnej

Koszt 230 zł 

W przypadku łączenia z wizytą laryngologiczną badanie jest w ramach opłaty za wizytę.

bottom of page